ONTRUIMINGSPLATTEGROND

Een ontruimingsplattegrond is noodzakelijk voor oriëntatie, voor duidelijkheid en informatie over de vluchtwegen in uw gebouw. Het doel van een ontruimingsplattegrond is om uw medewerkers en bezoekers inzicht te geven in de vluchtwegen vanaf een bepaalde locatie. Vaak vereist op grond van de gebruiksvergunning, maar ook bijzonder nuttig bij calamiteiten.

Het volgende wordt o.a. op de tekening duidelijk en helder weergegeven conform de NEN 1414 november 2007:

 • Waar u zich bevindt
 • Ingangen en uitgangen
 • Vluchtroutes
 • Afsluiters gas en water
 • Meterkast (elektro)
 • Verbanddozen EHBO
 • Handbrand- blusmiddelen
 • Eventuele gevaarlijke stoffen
 • Brandweerkluis
 • Verzamelplaats Etc. etc.

EXTRA SERVICE

VOOR KLANTEN

Als extra service naar onze klanten toe, maken we een ontruimingsplan conform NEN 8112-norm helemaal afgestemd op uw organisatie.

Dit is een gratis service die wij exclusief aanbieden aan alle klanten van Cadique. Vraag ons gerust naar de voorwaarden.

Offerte aanvragen

DE VOORDELEN

VAN EEN ONTRUIMINGSPLATTEGROND
 • Een ontruimingsplattegrond zorgt voor veiligheid bij noodsituaties voor alle aanwezigen van uw bedrijf.
 • Onze ontruimingsplattegronden voldoen aan de NEN-1414 norm.
 • Er is één deskundig aanspreekpunt voor al uw vragen en wensen.
 • Gekwalificeerd en ervaren personeel biedt u een ontruimingsplattegrond op maat.
 • U krijgt een gratis ontruimingsplan wat afgestemd is op uw organisatie en voldoet aan de NEN-8112-norm.
 • Vanzelfsprekend mag u er op rekenen dat ontruimingsplan en plattegronden worden afgeleverd met een goedkeuring van de brandweer.

Offerte aanvragen

WAAROM EEN ONTRUIMINGSPLAN

Vaak stelt de brandweer voor een gebruiksvergunning naast de ontruimingsplattegrond ook een ontruimingsplan verplicht.

Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling.

De bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit verplicht u dan ook om een ontruimingsplan voor uw gebouw op te stellen.

DOEL VAN HET ONTRUIMINGSPLAN

Het ontruimingsplan richt zich daarbij specifiek op één activiteit: het in veiligheid brengen van mensen in een noodsituatie. In het plan staat beschreven welke maatregelen worden getroffen om het gebouw of bedrijfsterrein, of delen daarvan, te ontruimen.

Daarbij worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners en betrokkenen nauwkeurig bepaald met betrekking tot de melding, alarmering en communicatie.

HET ONTRUIMINGSPLAN WORDT DOOR ONS OPGESTELD VOLGENS DE RICHTLIJN NTA 8112 1 T/M 9, GEHEEL AFGESTEMD OP U ORGANISATIE

ONTRUIMINGSOEFENING

Het is verplicht om eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Tijdens een ontruimingsoefening gaan uw medewerkers, BHV-ers en eventueel hoofd BHV het ontruimingsplan in praktijk brengen. Alle instructies en procedures worden stapsgewijs geoefend en aangepast waar nodig.

Een ontruimingsoefening hoeft in tegenstelling tot wat men vaak denkt, niet lang te duren.

UITVOERING

Voorafgaand aan de oefening vindt een voorbespreking plaats met alle betrokken BHV-ers.

Na deze voorbespreking wordt een calamiteit in scène gezet en wordt de ontruiming met alle medewerkers geoefend.

Uw bedrijfshulpverleners worden getraind hoe zij een ontruiming moeten begeleiden en volgens de beschreven procedure uw medewerkers dienen te begeleiden.

EVALUATIE

Na afloop van de ontruimingsoefening worden de bevindingen met de BHV-ers geëvalueerd door een ervaren instructeur van ons.

Eventuele verbeterpunten en aanbevelingen worden nauwkeurig besproken en doorgenomen.

De verbeterpunten kunt u meenemen ter verbetering van uw BHV-organisatie en de aanpassing van uw ontruimingsplan.

ER ZIJN DIVERSE MOGELIJKHEDEN OM ONTRUIMINGSOEFENINGEN TE ORGANISEREN; VAN HEEL EENVOUDIG EN TRANSPARANT TOT WAT COMPLEXER MET VERRASSINGSEFFECTEN. WIJ BEGELEIDEN U DAAR GRAAG IN EN BIEDEN U DE BESTE OPLOSSING DIE BIJ UW BEDRIJF EN SITUATIE PAST

BRANDVEILIGHEIDSEISEN

Alle gebouwen in Nederland moeten voldoen aan minimale brandveiligheidseisen. Die staan in het Bouwbesluit. Daarnaast stellen veel gemeenten zelf nog eisen aan de gebouwen in hun gebied. Afhankelijk van de functie en het gebruik van het gebouw gelden specifieke brandveiligheidseisen, en is al dan niet een gebruiksvergunning nodig.

De voorschriften in een gebruiksvergunning zijn gericht op het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen, mocht er toch brand uitbreken. Er is aandacht voor gevaarlijke stoffen, vluchtmogelijkheden en zelfredzaamheid van mensen.

WANNEER IS EEN GEBRUIKSVERGUNNING VERPLICHT

U bent verplicht een gebruiksvergunning te hebben als in uw gebouw:

 • Meer dan vijftig personen aanwezig zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis.
 • Bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend.
 • ’S nachts meer dan vier personen verblijven, bedrijfsmatig bijvoorbeeld een kamerverhuurbedrijf of in het kader van verzorging.
 • Overdag meer dan tien lichamelijk en/ of verstandelijk gehandicapten verblijven.
WIJ KUNNEN IN OPDRACHT VAN U DEZE GEBRUIKSVERGUNNING AANVRAGEN. WIJ ZORGEN VOOR DE BENODIGDE TEKENINGEN EN EEN AANTAL SPECIFIEKE GEGEVENS DIE HIERVOOR NODIG ZIJN. DIT ALLES CONFORM DE REGELGEVING DIE KAN VERSCHILLEN PER GEMEENTE

INHOUD

NEN 1414, uitgave november 2007, omschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Deze gelden voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Een andere benaming voor ontruimingsplattegrond is vluchtplan.

Ook bevat de NEN 1414 de eisen voor de inrichting/het ontwerp van plattegronden en het maken van veiligheidsplattegronden.

TOEPASSING

NEN 1414 is van toepassing voor plattegronden van:

 • Ontruimingsplannen/vluchtplannen.
 • Aanvalsplannen voor brandweer en andere hulpverleners.
 • Bedrijfsnoodplannen voor gebouwbeheerders en/of gebruikers.

WERKWIJZE

Nadat wij de door u geleverde indelingstekeningen digitaal hebben ontvangen, maken wij een concept. Heeft u geen digitale tekeningen of komen uw tekeningen niet overeen met de werkelijkheid? In dat geval wordt op een praktische en betaalbare wijze een bouwkundige situatie voor u getekend.

Na het opzetten van de conceptplattegronden die wij maken in het programma Autocad, geheel uitgevoerd conform NEN 1414, zal er een rondgang door het gebouw gemaakt worden ter inventarisatie van de gegevens die op de plattegronden geprojecteerd dienen te worden.

In deze inventarisatie ronde zullen wij tevens kijken naar de vluchtwegen en overige Arbo & brandweertechnische zaken zoals noodverlichting, blusmiddelen, EHBO middelen enz. Dit als extra advies.

De plattegronden worden alvorens ze definitief worden ter controle aangeboden aan de opdrachtgever. Na goedkeuring ontvangt u de tekeningen in PDF -formaat digitaal standaard worden de plattegronden in de maten A3 en/of A4 geleverd in kleur met een nette kliklijst zodat deze degelijk kunnen worden bevestigd aan de muur of wand.

Wij geven daarna exact aan hoe hoog en waar de tekeningen worden opgehangen. Er is tevens een mogelijkheid om ons jaarlijks een revisie op te laten nemen. Wij zullen dan kijken of de vluchtroutes nog voldoen aan de eisen en eventuele beschadigde bordjes worden vervangen met nieuwe, zo blijven uw tekeningen altijd up-to-date en heeft u er verder geen omkijken meer naar.

Offerte aanvragen

Voor het ontruimingsplan en de gebruiksvergunning ontvangt u vragenformulieren. Nadat u deze hebt ingevuld, kunnen wij aan de slag. Zo krijgen we inzicht in welke vergunningen we voor u in orde gaan maken en wordt het ontruimingsplan geheel afgestemd op uw organisatie.

UW PROJECT. ONZE ZORG.

Cadique Technisch Tekenbureau

“Bij Cadique hanteren wij ons zelf ontwikkelde 3 S-en methode. Dit houdt in dat wij Simpel, Snel en Servicegericht te werk gaan voor u. Met uiterste zorg werken we aan uw opdracht. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.”

ISMAEL KASSRIOUI   •   EIGENAAR

OVERTUIGD? VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN.

CONTACTGEGEVENS

Everdenberg 107
4902 TT Oosterhout

Tel: 0162 693 070
E-mail: info@cadique.nl

  VOORNAAM

  ACHTERNAAM

  BEDRIJFSNAAM

  E-MAIL

  TELEFOONNUMMER

  BERICHT